Arteterapia v spojení s jogou v Žiline

Občianske združenie ČaroZem, ktorého zámerom a cieľom je snaha o celostný prístup k životu a o integrálny rozvoj všetkých aspektov ľudskej bytosti Vás v spolupráci s centrom AnimaMundi pozýva na seminár:

 


PRIHLÁŠKY: info@animamundi.sk/ 0904 318 051
ČAS / DÁTUM: 3.marca 2017 – PIATOK od 17:30 – 20:30 hod.
CENA: 19 Eur
MIESTO KONANIA: CIR Modrý Vrch, Dolný Val 70, 010 01 ŽILINA

 

OBSAH SEMINÁRU:

Jedinečný prístup v starostlivosti o celé telo, myseľ a ducha súčastne. Joga a arteterapia spája svoje jedinečné metódy a techniky do jedného celku a tak pomáha komplexnejšie riešiť emocionálne, fyzické alebo spirituálne problémy. Tento prístup vám môže pomôcť učiť sa prekonávať prekážky, čeliť životným výzvam a tak smerovať k vnútornej múdrosti. Tradičné formy terapie často narážajú na hranice, keďže pracujú najmä s verbalizáciou a racionalitou. Naopak joga aj arteterapia sú založené na expresii. Preto aj keď vás myseľ môže presviedčať o mnohých veciach vaše telo, intuícia a výtvarná expresia poznajú pravdu.
Emócie sú uložené v tele, preto prepojením týchto dvoch smerov, nahliahnete do vašich vnútorných emócií.
Spojenie jogy a arteterapie môže odhaliť vaše skutočné potreby a vaše silné stránky. Dospelí, mladiství aj deti môžu týmto spôsobom vyliečiť úzkosť, depresiu, traumu, rodinné a vzťahové problémy, skoliózu a fyzické bolesti. Nápomocné sú v oblastiach zdravotných problémov, pri životných zmenách. Vhodné pri menopauze, pri strate blízkych a v smútení.

 

LEKTORKY:

Mgr. Petra Sara Pavitra Pavlacová, PGdipl.

absolventka postgraduálneho štúdia univerzity Dev Sanskriti Vishwadyalaya v Indii. Postgraduálny kurz „ Ľudské vedomie a alternatívne terapie“ si počas mnohých ciest do Indie postupne dopĺňala o ďalšie na jogu, a jogovú terapiu orientované kurzy ako napríklad Sivananda Teacher Training, Iyengar yoga training a mnohé iné. Indickú filozofiu, jogu, naturopatiu, akupresúru, pránické liečenie, tuzemské i ajurvédske bylinky, masáže, rituálne techniky a prácu so živlami Matky Zeme, ktorej sa bola učiť u ekvádorských šamanov, to všetko používa ako prostriedky k prinavráteniu rovnováhy fyzického, duševného, emočného a duchovného tela. Pravidelne organizuje cesty malých skupín „za hranice všedných dní“ do krajín vymykajúcich sa našim konceptom – do Indie, na ostrov Svätý Vincent a inde. Štatutárny zástupca oz. ČaroZem.

 

Mgr. Barbora Petrgálová,

liečebná pedagogička, absolventka niekoľko ročných certifikovaných kurzov artefiletiky / arteterapie a muzikoterapie na Slovensku a v Čechách. Absolvovala, odbornú prax na pedopsychiatrii – Kramáre, v krízovom centre a v detskom domove. V súčastnosti je v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku v POP proces – orientovanej psychológii. Venuje sa najmä významu symbolov v arteterapii a integratívnemu využívaniu expresínych terapií. Poskytuje individuálne hodiny arteterapie a arteterapiu pre skupiny a organizácie. Štatutárny zástupca oz.AnimaMundi.


Počet limitovaný max. 10 účastníkov

PRIHLÁŠKY : petrgalova@gmail.com / 0904 318 051

Comments are closed.